สายถักแต่งคอมสายถักแต่งคอม oreioncustom MDPC-x
oreion-banner-4k-mobile

MDPC-X | COLOUR

MDPC-x Small

สีที่เหมาะสำหรับสายถัก 24pin ,CPU ,VGA ,Power Sata ,Molex

MDPC-x Micro

สีที่เหมาะสำหรับสายถักการ์ดจอ Pcie 5 ,12Vhpwer สายใส่เคส itx SFX

MDPC-x Medium

สีที่เหมาะสำหรับสายถัก AC Power , SATA3